Iwerraschung
Mir hun dem Ben säin Abschiedscadeau iwwerecht. Mee bon den Covid an seng Folgen hun desen talentéirten an sympatheschen Spiller nach eemol ob Letz an bei eis an den Veräin zereckgefouert.

Iwerraschung