Masters 4 - 19+20.2.22. Gratulation un den Ted fir Selwer am Eenzel C an un d'Luna mam Catherine Kihn vun Kayl fir Bronze am DD

Masters 4 - 19+20.2.22. Gratulation un den Ted fir Selwer am Eenzel C an un d'Luna mam Catherine Kihn vun Kayl fir Bronze am DD "C"