Landesmeschterschaften Junior + Veteranen
Eist d'Kyra huet ofgeraumt op der Landesmeschterschaft. Titel am Eenzel an am Mixte mam Vincent Segers Vize Meschter am Doubel mam Rebecca lo Cane Gratulatioun och un den Florin Titel am Eenzel an Vize Meschter am Doubel mam JM Stauder (Kat: 50-54) an un

Landesmeschterschaften Junior + Veteranen