Ech soen dem Kyra, Fynn, Lisa, Sandra, Simone an Steve MERCI fir die leif Iwwerraschung dei sie mir gemeet hun zum Ofschloss vun menger Träinerlaufbahn

Ech soen dem Kyra, Fynn, Lisa, Sandra, Simone an Steve MERCI fir die leif Iwwerraschung dei sie mir gemeet hun zum Ofschloss vun menger Träinerlaufbahn