De Comité vum BC82 huet die traureg Pflicht mat ze deelen dass den Gilbert Meysembourg, langjähregen Member an Comitésmember eis vill ze frei fir emmer verloss huet.
Eis Bäileed an Matgefill un d'Famille. Merci Gilbert fir die vill benevole Stonnen déi du bei as geleescht hues. Mir wärten dech als Member an als Mensch vermessen.

De Comité vum BC82 huet die traureg Pflicht mat ze deelen dass den Gilbert Meysembourg, langjähregen Member an Comitésmember eis vill ze frei fir emmer verloss huet.