Viirowend Nationalfeierdag 22.6

Eis Equipe fir de Cortège....et feelen ob der Foto eisen Cloos-Quartett23 June 2023